UTVALD PLATTFORM

Samarbete med kuloreko

Vi erbjuder Devicoaching,

 Multievent och en rad andra kurser för dig som vill växa och verka med moderna redskap som fungerar i den nya tid vi lever i. Du kan bli medlem och komma med i vårt nätverk och erhålla en mängd förmåner.