målgruppen

11.08.2020

Unga vuxna som är i början av vägen. 

Unga behöver ha förebilder och närvarande vuxna som engagerar sig.

Jag vill nå ut till dig som söker en coach eller mentor som kan vägleda och hjälpa dig till dina drömmar.

Tillsammans kan vi skapa ditt livs scenario och skissa vägen till  mål.