FORMA DINA DRÖMMAR

Jag hjälper dig att ta steget mot dina drömmar

Jag hjälper dig att våga drömma.

Mentor, Coach

Jag coatchar dig mot dina drömmar

Utbildningar &  Erfarenheter

Barn och ungdomspedagog.

Ledarskap.

Studievägledning, studiehandledare, mentor.

Tolk.

Digitala kompetenser inom utbildningsväsendet.

Kontaktperson, familjepedagog.

ProjektledareRösten inom dig

Vägen är inte rak alla gånger.

Som mentor är mitt motto ganska simpelt,  fokus på ditt välmående.

Jag coachar dig att omvandla dina idéer och drömmar till verklighet.

Våga tro

LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT BYGGA DIN DRÖM